Kasteel van Horst
Werken Kasteel van Horst starten met de aanleg van een dam
10 juni 2020
In mei 2019 raakte bekend dat de Vlaamse overheid via een meerjarenpremieovereenkomst en een éénmalige investeringssubsidie middelen vrij maakte voor onder meer de restauratie van het Kasteel van Horst in Holsbeek. Op maandag 15 juni starten de voorbereidende werken, één dag later, op dinsdag 16 juni starten de effectieve werken aan het kasteel. 

Het eeuwenoude Kasteel van Horst in Holsbeek is een opmerkelijk stuk erfgoed in het hart van het Hageland. Er zijn grote restauratiewerkzaamheden noodzakelijk om het monument te kunnen bewaren en opnieuw open te stellen. Een eerste stap is de aanleg van een dam rond het kasteel. 

Aanleg van dam
De historische slotgracht van het Kasteel van Horst sluit vandaag aan op een grote vijver. De eeuwenoude funderingen van het kasteel bevinden zich dus grotendeels onder water. Om de stabiliteit van de funderingen te onderzoeken leggen Herita vzw en eigenaar Agentschap Natuur en Bos een dam aan. De dam zal een 4 meter brede ring van zand en klei boven de waterlijn vormen en de historische funderingen van het kasteel blootleggen. 

Drieledige functie
De dam zal ervoor zorgen dat ter hoogte van de funderingen aan de waterzijde van het kasteel archeologieputten kunnen gegraven worden. Deze archeologieputten zijn noodzakelijk om bouwhistorische, natuurwetenschappelijke en stabiliteit-technische onderzoeken uit te voeren.

Na de onderzoeken zal de dam gebruikt worden als stabiele basis voor gevelstellingen tijdens de volgende restauratiefases.

Het agentschap Natuur en Bos zal van de dam gebruik maken om een onderhoud aan de vijver uit te voeren. Dankzij de dam zullen de kasteelmuren tijdens het vijveronderhoud geen grote drukverschillen ervaren. Het waterpeil van de kasteelvijvers zal tijdens dit onderhoud tijdelijk zakken.

Ook na de restauratiewerken blijft de dam het kasteel ondersteunen. Hij wordt afgegraven tot net onder de gemiddelde waterlijn en zal dus niet zichtbaar zijn. Zo blijft het oorspronkelijke uitzicht van het imposante kasteel middenin het water bewaard.