Kasteel van Horst
Helmut Lotti & Metejoor zingen voor Horst
16 maart 2023
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli galmt een muzikaal startschot aan het Kasteel van Horst. Niemand minder dan Helmut Lotti en Metejoor luiden met benefietconcerten de start in van de structurele restauratiewerken aan het kasteel. Het benefiet is een initiatief van Het Wagenhuis, gesteund door de gemeente Holsbeek, het Agentschap Natuur en Bos en erfgoedstichting Herita. De volledige opbrengst van de tweedaagse gaat integraal naar het restauratiefonds voor Horst.
Een complex restauratieproces

Het Kasteel van Horst is een van de elf monumenten onder de hoede van Herita als 'National Trust' voor Vlaanderen. Wie de restauratieblog van Herita volgt, weet dat de vooronderzoeken complexe stabiliteitsproblemen aan het licht brachten. Intussen werd een oplossing gevonden om het kasteel - en in het bijzonder de verzakkende ronde toren - veilig te stellen. Uiteraard brengen die ingrepen extra kosten met zich mee. Volgens het meerjarenplan zou het volledige kasteel klaar moeten zijn in 2025. Aansluitend werken verschillende partners aan een masterplan voor het volledige kasteeldomein. Voor de financiering wordt niet alleen gekeken naar de overheid, Herita is ook een zoektocht gestart naar andere financiële middelen en daarvoor rekenen we op de hulp van iedereen die deze prachtige, historische plek een warm hart toedraagt. Help jij mee om Horst te redden?

Het Wagenhuis in de bres

Brasserie Het Wagenhuis is al 40 Jaar een vaste waarde naast het kasteel. Achille Claes en vervolgens zijn zoon Bart exploiteren er de horeca en de feestzalen. Nu de structurele restauratiewerken van start gaan, leveren vader en zoon graag een extra inspanning om hun steentje bij te dragen voor het behoud van dit prachtig, historisch erfgoed, de plek waar ze al jaren zo nauw bij zijn betrokken. Ze namen het initiatief voor dit tweedaagse benefiet en schenken de volledige opbrengst aan het restauratiefinds voor Horst. De dag na de concerten gaat Herita officieel van start met de structurele restauratiewerken. Kom dus genieten van Helmut Lotti en Metejoor op het podium naast het Kasteel van Horst en help ons om dit bijzonder mooie waterslot te bewaren voor de toekomst! 

Kasteel van Horst

Nog manieren om te helpen!

Wil je graag een steentje bijdragen aan de restauratie van Kasteel van Horst? Dat kan op verschillende manieren!

  • Word lid van Herita: beleef onze historische plekken. Samen zorgen we ervoor dat ze blijven bestaan. 
  • Word erfgoedvrijwilliger: schenk je talent en vrije tijd aan de conservatie van onroerend erfgoed. 
  • Doe een gift: alle donaties, groot en klein, helpen ons een stapje dichter bij ons doel: de redding van dit unieke waterslot! Doneer online of via overschrijving. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. 
Restauratieblog