Kraan aan de vijver van Horst
Horst maakt zich klaar voor noodzakelijke stabilisatie
26 oktober 2023
Het is zover! Herita heeft het startschot mogen geven voor de stabilisatiewerken aan het Kasteel van Horst. Aannemer Denys richt momenteel de werf in op het kasteeldomein. Welke interventies worden er dit najaar nog uitgevoerd? Wat zal je er als passant van merken? Lees het in deze nieuwe blog-update!

Heel wat gebeurt onder de grond

Dit najaar zal er vooral veel ondergronds gebeuren, want het kasteel krijgt in deze fase een stevige fundering. De draagkrachtige grond onder het Kasteel van Horst is niet overal even goed. Ze loopt sterk af in de richting van de vijver. Onder de oudste vleugels van het kasteel - de vierkante donjon en woonvleugel - ligt de stevige massa op ongeveer 3,5 meter diepte. De historische funderingen van de donjon zijn eveneens een dikke 3,5 meter diep en steunen dus op de stabiele ondergrond. Tot daar geen probleem.  

Onder de renaissancevleugels die later werden bijgebouwd speelt zich echter een heel ander verhaal af. Daar ligt de stabiele grondlaag op wel 5 meter diepte, maar gaan de historische funderingen slechts 3,5 meter diep in de grond. Vooral de ronde toren loopt gevaar. Ze verzakt elk jaar een beetje dieper in de onstabiele kleilaag waarop ze is gebouwd. Daarom wordt er dit najaar via ondergrondse boringen en injecties een betonnen fundering gecreëerd die het kasteel een stevige voet geeft op de diepe draagkrachtige grondlaag. Hoe dat precies gebeurt, lees je hier.

Wie dit najaar komt wandelen in het kasteelpark, zal dus nog geen hoge stellingen zien staan. Die komen er pas in de loop van 2024 wanneer het exterieur van het slot wordt gerestaureerd. Weet wel dat we ondergronds hard aan het werk zijn om ervoor te zorgen dat het Kasteel van Horst kan blijven staan voor toekomstige generaties!        

Zware machinerie op een historische plek

Ingrijpende funderingswerken hebben een robuuste werfinrichting nodig. Op die manier kan materiaal veilig worden aan- en afgevoerd zonder schade toe te brengen aan het waterslot. Om het historisch binnenhof te vrijwaren van zware machinerie wordt een deel van de vijver gedempt.

De reeds aangelegde dam rond het kasteel wordt uitgebreid zodat de groutingmachines daar hun werk kunnen doen, weg van de historisch waardevolle kasseien op het binnenplein. Ook de historische dreef met oude eiken wordt zo gevrijwaard. In de grote dam worden bufferbekkens aangelegd waar het retourslib - dit is restafval dat bij de creatie van de funderingspalen naar boven komt – kan drogen om vervolgens te worden afgevoerd. Zo voorkomen we dat dit 'afval' in de kasteelvijvers terecht komt. Om de noodzakelijke werken te kunnen realiseren, wordt de weermuur tussen de poort en de ridderzaal doorbroken. Tijdens de werken wordt een deel van de bezoekersparking gereserveerd voor aannemers en restaurateurs.

Aandacht voor beestige bewoners

Wie al eens een verbouwing meemaakte kan er ongetwijfeld van meespreken: renovatiewerken hebben een grote impact op woonkwaliteit. Daarom ontzien we zo veel mogelijk alle bewoners van Horst. Op deze manier hebben we aandacht voor het levend erfgoed in en rond het kasteel.   

Vleermuizen

Van de 23 inheemse vleermuissoorten, zijn er 13 ernstig bedreigd. Minstens 5 van die verschillende vleermuistypen leven in en rond Horst. Niet alleen de diversiteit is groot, de schattige beestjes zijn ook in groten getale aanwezig. Meer dan 100 exemplaren wonen er! In de zomer zoeken ze hun toevlucht op de zolder van het kasteel, in de winter verblijven ze in de kelder. In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos doet Herita het nodige om ervoor te zorgen dat hun woonplaatsen niet worden verstoord tijdens de restauratiewerken. In de zomer werken we gefaseerd aan het dak. Ook na de restauratie zullen de vleermuizen van Horst een thuis blijven vinden in het kasteel. We zorgen dat hun schuilplaatsen intact blijven, met voldoende in- en uitvliegmogelijkheden.

Vissen

We houden ook rekening met de waterbewoners. Hun plas is tijdelijk een stukje kleiner geworden, maar de vissen zullen wel degelijk profiteren van het drooggelegde bufferbekken. Het retourslib van de paalfunderingen zal op de dempzone kunnen drogen en vervolgens worden afgevoerd. Op die manier blijft hun vijverwater proper.
De vissen die zich in de droog te leggen zone bevonden, werden met de hulp van kasteelvrijwilligster Chris Schoonjans en haar schepnet overgeplaatst naar een veilige plek. Samen met de medewerkers van aannemer Denys verhuisde ze ongeveer 15 vissen en 1 paling. In het masterplan voor het kasteelpark voorzien we een vistrap voor migrerende vissen.  

Kasteel van Horst

Ook jij kan helpen!

Wil je graag een steentje bijdragen aan de restauratie van Kasteel van Horst? Dat kan op verschillende manieren!

  • Word lid van Herita: beleef onze historische plekken. Samen zorgen we ervoor dat ze blijven bestaan. 
  • Word erfgoedvrijwilliger: schenk je talent en vrije tijd aan de conservatie van onroerend erfgoed. 
  • Doe een gift: alle donaties, groot en klein, helpen ons een stapje dichter bij ons doel: de redding van dit unieke waterslot! Vermeld 'Kasteel van Horst' bij je overschrijving. 
Restauratieblog